القائمة الرئيسية

الصفحات

سلسلة التمارين التيار الكهربائي خيار فرنسي Modèle 2

 سلسلة التمارين التيار الكهربائي خيار فرنسي 

série d'exercices courant électrique continue BIOF


Physique 1(13 points)

    
Exercice 1 : le courant électrique continu

Figure 1                                                                    figure 2

Données : charge élémentaire e=1.6 C   et 

1-donner sur la figure 2 le sens du déplacement du courant et des électrons et des cations et des anions dans la solution électrolytiques                                                                                                                               (1p).

2-calculer la valeur d’intensité du courant  mesurée  par l’ampèremètre                                                  (1p)

3-calculer l’incertitude absolue (1p)

4-déduire la précision de mesure en pourcentage                                                                                     (0.5 p)

5-appliquer la loi des nœuds et trouver                                                                                                     (1p)

7-calculer le nombre des électrons qui traversent la lampe 1    pendant t=10min                                    (1.5p) 


 pour télécharger  la série  

cliquer ICI 


تعليقات

التنقل السريع